ἑταιρεῖαι

ἑταιρέω
keep company with
pres ind mp 2nd sg (epic ionic)
ἑταιρεία
association
fem nom/voc pl
ἑταιρεῖος
of
fem nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Byzantine army — Infobox War Faction name= Byzantine Army war= Wars of the Byzantine Empire caption= active= 330 1453 AD ideology= leaders= Byzantine Emperor (Commander in chief) headquarters=Constantinople area= Balkans, Asia Minor, Middle East, Italy, North… …   Wikipedia

  • Сисситии — (τά συσσίτια) у древних греков общественные трапезы, происхождение которых связано, вероятно, с господством патриархального строя. Кроме С., существовавших в Спарте и на Крите, были С. у мегарян во время Феогнида, в Коринфе при Периандре, в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Byzantinisches Heerwesen — Das Byzantinische Heer stellte den Hauptteil der Streitkräfte des Byzantinischen Reiches dar und war eine der beiden Teilstreitkräfte, die andere war die Byzantinische Marine. Es stand in der Tradition des römischen Heeres und war aufgrund des… …   Deutsch Wikipedia

  • Armee byzantine — Armée byzantine Fresque provenant du monastère de Saint Lucas en Grèce L armée byzantine était le corps militaire principal des forces armées byzantines, servant côte à côte avec la marine byzantine. Descendant direct des légions et de la marine… …   Wikipédia en Français

  • Armée byzantine — Fresque provenant du monastère de Saint Lucas en Grèce L armée byzantine était le corps militaire principal des forces armées byzantines, servant côte à côte avec la marine byzantine. Descendante direct des légions et de la marine romaine de l… …   Wikipédia en Français

  • Tactique militaire byzantine — Armée byzantine Fresque provenant du monastère de Saint Lucas en Grèce L armée byzantine était le corps militaire principal des forces armées byzantines, servant côte à côte avec la marine byzantine. Descendant direct des légions et de la marine… …   Wikipédia en Français

  • αθέμιτος — η, ο (Α ἀθέμιτος, ον) αυτός που παραβαίνει τους νόμους, τα καθιερωμένα, την ηθική τάξη, μη θεμιτός, άνομος, ανήθικος φρ. «αθέμιτος ανταγωνισμός», «αθέμιτοι πράξεις», «αθέμιτοι εταιρείαι», «αθέμιτα έργα» νεοελλ. φρ. «άρρητα αθέμιτα» (ή κατά… …   Dictionary of Greek

  • Гетерии — (греч. εταιρειαι товарищество) в Др. Греции объединения (нечто среднее между партией и клубом), часто имевшие целью сопротивление действит. или возможной тирании; Г. второго типа характеризовались б. выраженной аристократич. тенденцией и в целом… …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.